Eerste bezoek

Eerste bezoek

Meestal komt de patiënt voor de eerste keer om veel informatie te ontvangen. Hij of zij komt omdat er onvrede is over het aangezicht van het gebit(esthetiek) of iemand ondervindt hinder bij een bepaalde functie (afbijten,kauwen,spreken etc.).

Het kan ook zijn dat zijn of haar tandarts constateert dat bepaalde aspecten van iemands gebit een bezoek aan een orthodontische praktijk wenselijk maakt.

Tijdens het eerste bezoek wordt het gebit onderzocht en daarbij wordt er niet alleen naar de tanden en kiezen gekeken maar ook naar alles er om heen tot en met het hele gezicht.

De onderlinge relatie van de boven- en de onderkaak wordt beoordeeld, heeft iemand vooruitstekende tanden, passen de kiezen goed op elkaar, zijn er problemen met de spraak, verloopt bij jonge kinderen de wisseling van het melkgebit op een goede manier, zijn er problemen met het tandvlees als gevolg van een afwijkende tandstand, kortom alles wordt nauwlettend beoordeeld.

Tijdens een eerste bezoek wordt er vaak ook een overzichts-röntgenfoto (OPT) gemaakt om naar nog niet doorgebroken tanden en of kiezen te kunnen kijken of om de wortels van tanden en kiezen te kunnen beoordelen en om te zien of er in de kaak redenen zijn te vinden die verantwoordelijk zijn waarom bepaalde tanden en kiezen een afwijkende stand hebben.

Vervolgens worden met de patiënt en eventueel een ouder de bevindingen besproken.

In dit gesprek kan worden aangegeven of een behandeling noodzakelijk is en zo ja of het goede moment al is aangebroken of dat er nog even gewacht moet in verband met de leeftijd en het feit dat bepaalde tanden en of kiezen nog niet in de mond aanwezig zijn.

Bij volwassen patiënten komen ook vaak dingen aan de orde als “is het mijn gebit wel waard”, maar ook wat voor soort behandeling zal het gaan worden, een vaste of een losse beugel, moet er voor een goed, stabiel resultaat misschien een operatie plaats vinden, hoe lang gaat de behandeling ongeveer duren, wat zijn ongeveer de kosten etc, etc.


De uitkomst van het eerste onderzoek kan er één van een aantal zijn:

Er is totaal geen behandeling nodig (Komt echt voor!!!!)

Jonge patiënt is nog te jong en wordt in observatie genomen en komt over een aantal maanden opnieuw om de situatie te beoordelen 

Behandeling is niet echt noodzakelijk voor goed functioneren van het gebit, maar wel wenselijk uit oogpunt van esthetiek. Patiënt gaat overwegen of hij of   zij wel of niet tot behandeling zal besluiten, hierbij kan de aard van de behandeling, duur van de behandeling, wel of geen operatie, de kosten van de behandeling, eventuele vergoeding door de verzekering etc. een rol spelen.

Behandeling is uit oogpunt van functie en of esthetiek zeker aan te raden, maar patiënt wil toch geen behandeling om hem of haar moverende reden. Patiënt wordt geadviseerd nog eens rustig alles te overwegen en eventueel  nog eens voor een tweede gesprek terug te komen.

Behandeling is uit oogpunt van functie niet nodig en de esthetiek is zeer acceptabel, patiënt wil toch behandeling want wil echt een perfect gebit. Patiënt wordt dan nogmaals voorgelicht over alle voor- en nadelen en neemt dan een beslissing.

Behandeling is nodig, tijdstip voor de behandeling is goed en patiënt wenst behandeling. Er worden dan afspraken gemaakt om een behandelplan te gaan maken en na het bespreken van het behandelplan wordt een begin gemaakt met de behandeling.


Voor het maken en bespreken van en behandelplan worden een tweetal afspraken gemaakt. Tijdens de eerste afspraak worden er afdrukken voor gebitsmodellen (“Happen”) gemaakt , aanvullende röntgenfoto(‘s) en lichtfoto’s van het gezicht en het gebit. Op de volgende afspraak wordt aan de patiënt en een eventuele ouder uitgelegd wat de behandeling gaat inhouden.

Tijdens dit gesprek komen alle aspecten van de behandeling aan de orde zoals:

· Nut en noodzaak van de behandeling

· Soort behandeling bijvoorbeeld : verbeteren van de kaakrelatie

· Wel of geen kiezen trekken

· Type beugel(s) dat gebruikt gaat worden

· Tijdsduur van de behandeling, dit is gemiddeld 24 maanden.

· Wat gebeurd er als de behandeling klaar is, nachtbeugel en of draadje

· Kosten aspect, verzekering.

· Belang van de medewerking van de patiënt aan de behandeling

· Gebitsverzorging tijdens de behandeling


Wanneer alles duidelijk is en er geen vragen meer zijn kan er met de behandeling worden begonnen er worden er behandelafspraken gemaakt. De bezoeken voor de controle en het aanpassen van de beugel vinden één maal per maand plaats.