De praktijk

De praktijk

In 1993 is onze praktijk van start gegaan aan de rand van het winkelcentrum Middenwaard in het ” medische hoekje”, wij zijn omringd door onder andere tandartsen, huisartsen, fysiotherapeut, dierenarts en apotheker en polikliniek van het Westfries Gasthuis.

In onze praktijk voor orthodontie houden wij ons uitsluitend bezig ,met de behandeling van afwijkende tandstanden, kortom “beugelen”.

Patiënten worden naar onze praktijk verwezen door collega- tandartsen of komen op eigen initiatief. Soms worden patiënten via de email door hun eigen tandarts bij ons aangemeld en wordt er door onze praktijk telefonisch met de patiënt een eerste afspraak gemaakt.

Andere tandartsen sturen ons een brief met het verzoek een patiënt op te roepen voor een eerste afspraak.

Langs komen
Patiënten die op eigen initiatief willen langs komen voor een informatief consult of die zich willen aanmelden voor een behandeling kunnen ons telefonisch benaderen of kunnen gebruik maken van de link “aanmelden”.
Telefonisch
Telefonisch zijn wij bereikbaar elke ochtend (ma t/m vr) van 08.30 tot 12.30 en ’s middags (ma en woe t/m vr) van 13.30 tot 16.30. Op dinsdagmiddag is de praktijk gesloten. 072-5746254
Spoedlijn
Op alle andere tijden en in geval van een noodsituatie hoort u een telefonische beantwoorder met een telefoonnummer dat u verbindt met een van de praktijkmedewerkers die u verder zal helpen.

Een eerste consult kan altijd op vrij korte termijn plaats vinden want er wordt niet met een wachtlijst in onze praktijk gewerkt.

Tijdens het eerste consult wordt aan de hand van de verwijsbrief van de tandarts of de vraag van de patiënt beoordeeld of een behandeling nuttig kan zijn en op welk moment die het beste kan plaats vinden. Tevens kan er informatie worden verstrekt over de soort beugels die gebruikt kunnen worden, de duur van de behandeling en de kosten die met de behandeling gepaard kunnen gaan.

In onze praktijk  willen wij in goede samenwerking met onze patiënten naar een goed functionerend en mooi gebit toewerken, de maximale inzet van zowel onszelf als behandelaars als de patiënt is daarvoor een absolute noodzaak.

Beugels
Eerste bezoek
Het team