Spoedgevallen

Spoedgevallen

Als er iets kapot gaat aan een uitneembare beugel of er gaat een bracket los is dat meestal niet op maandagochtend maar in het weekend of op de eerste dag van de vakantie ergens in “Verweggiestan”.

Vaak is het lastig als er iets met een beugel gebeurd en veroorzaakt het ongemak, maar er is mee te leven en tijdens de normale openingstijden kan het ongemak verholpen worden.

De meeste ongemakken vallen niet in de categorie spoedgevallen. Er is sprake van een spoedgeval wanneer er een sportongeval of een ongeval op straat (vallen) plaats heeft gevonden waarbij de mond en beugel betrokken zijn op een zo danige wijze dat verder functioneren zonder hulp niet meer mogelijk is.

Iets los of kapot tijdens het weekend of in de vakantie:

In geval dat het een uitneembare beugel betreft waarvan het kunststofdeel is beschadigd of een metaaldraad is afgebroken probeer deze dan toch nog zo goed mogelijk te blijven dragen, eventueel alleen ’s nachts en neem na het weekend of de vakantie contact op met de praktijk.

Betreft het schade aan of hinder van een vaste beugel zoals:

Een losse bracket: Na het weekend of vakantie bellen naar de praktijk voor een afspraak voor herstel. (Losse bracket bewaren en meenemen naar praktijk.)

Losse draad die geen problemen geeft : Na het weekend of vakantie bellen naar de praktijk voor een afspraak voor herstel.

Losse draad die problemen geeft bv. prikt in het tandvlees of de wang: Draad op een plaats die handig is doorknippen met een klein kniptangetje of nagelknipper en het prikkende deel van de draad er vervolgens uitnemen,vervolgens afspraak maken voor herstel na weekend of vakantie.

Uitsteeksel van vaste beugel dat hinderlijk aanwezig is (geldt met name de eerste paar dagen na het plaatsen van de beugel) afdekken met “was”. Gaat meestal na enige dagen vanzelf over.

Los bandje/ringetje waar de buitenboordbeugel aan vast zit: Buitenboordbeugel uitlaten, bandje/ringetje eventueel uit de mond nemen en bewaren om mee te nemen naar de praktijk na het maken van een afspraak.

Los spalkje achter de tanden: Uitstekende deel zo goed mogelijk tegen de tand drukken zodat prikken in de tong wordt voorkomen en afspraak maken.

 

Neem contact op met de praktijk via telefoonnummer 072 -5746254 

Via de telefoonbeantwoorder wordt er een telefoonnummer bekend gemaakt van één van de praktijkmedewerkers die eerste hulp en of advies kan geven, houdt daarom pen en papier bij de hand.

Spoed

Houdt daarom pen en papier bij de hand.